Kalkyler & Beräkningar

för rörentreprenörer, beställare & konsulter

Kalkyler & Beräkningar

för rörentreprenörer, beställare & konsulter

Kalkyler & Beräkningar

för rörentreprenörer, beställare & konsulter

Tjänster för rörentreprenörer

 • Rörkalkyler
 • Anbudskalkyler
 • Mängdberäkningar
 • Kostnadskontroller
 • A´-prislistor
 • PM-beräkningar
 • Olika typer av utredningsarbeten
 • Utbildning i kalkylering

Tjänster för beställare och konsulter

 • Kostnadskontroller
 • Kostnadsutredningar
 • Budgetkalkyler
 • Upprättande av mängdlistor
SRK Svensk rörkalkyl AB
Furuvägen 19
913 35 Holmsund
070-627 74 33
info@srk-ab.se

© 2020 Svensk rörkalkyl AB
Information om cookies